Ministranci

Kim jest ministrant?

Łaciński termin ministrare oznacza dosłownie „służyć” lub „pomagać”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien SAM BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że uczestniczyć w liturgiinie znaczy, tak jak w kinie albo przed telewizorem, tylko słuchać czy oglądać. Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

MODLITWA MINISTRANTA PRZED SŁUŻBĄ PRZY OŁTARZU

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela
młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

MODLITWA MINISTRANTA PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw,
bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Jak zostać ministrantem?

Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców (od 3 klasy szkoły podstawowej) do przyłączenia się do służby liturgicznej ołtarza.

Jeśli czujesz się powołany, do bycia ministrantem i służenia przy ołtarzu to skontaktuj się z którymkolwiek z księży pracujących w naszej parafii.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9:00 w salce katechetycznej!

Zamknij menu