Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

Liturgiczna Służba Ołtarza

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
ministranci i lektorzy

Łaciński termin ministrare oznacza dosłownie „służyć” lub
„pomagać”. Ministrant to młoda osoba świecka pomagająca przy
odprawianiu Mszy Świętej oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne
określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. One mają ludziom
wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną Rzeczywistość.

Ministrant jest ZNAKIEM, bo przez służenie wskazuje, że każde
nabożeństwo liturgiczne, sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą
kapłana, lecz sprawą całej wspólnoty i wszystkich wiernych.

MODLITWA MINISTRANTA PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela
młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.

MODLITWA MINISTRANTA PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw,
bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Aktualnie w Parafii posługuje około 15 lektorów i ministrantów, w tym 4
animatorów. Opiekunem grupy jest ks. Juliusz Kropacz.

Spotkania:

Ministranci i lektorzy– w czwartki o 18.3o (po wcześniejszym ogłoszeniu)

Kandydaci– w soboty o 9.oo w kościele

Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców,
od 3 klasy szkoły podstawowej (a nawet młodszych),
do przyłączenia się do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Jeśli chcesz zostać ministrantem i służyć przy ołtarzu,
to skontaktuj się z którymkolwiek z księży w naszej parafii.