Spowiedź Święta

SAKRAMENT POKUTY i POJEDNANIA

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. (Łk 15)
I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8)

 

Spowiedź Święta – codziennie podczas Mszy św.

Pierwszy Piątek Miesiąca –  od godz. 7.00 do 8.00 oraz od godz.  16.00 do 18.00