Cmentarz parafialny

1. Pogrzeb należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • Akt Zgonu z USC.
  • Dokument dla administracji cmentarza z USC.
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Świętych.
  • Jeśli Osoba Zmarła pochodzi z Innej Parafii to wymagana jest zgoda od Księdza z rodzinnej parafii zmarłego.
  • Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu parafialnym należy przedstawić „Zaświadczenie o dysponowanym grobie”. Zaświadczenie jest aktualne 20 lat od daty opłaty i wystawienia.

2. Parafia ustala formę, termin i godzinę pogrzebu na cmentarzu komunalnym.

3. Do przedłużenia okresu dysponowania grobem wymagane są:

  • zaświadczenie o dysponowanym grobie
  • opis grobu od gospodarza cmentarza

CENNIK OPŁAT ZA GROBY NA CMENTARZU PARAFIALNYM OD 01.01.2019r. PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP W OŚWIĘCIMIU

WYMIARY GROBU (w cm)Opłaty do 2018r.Opłaty od 2019r.
100 x 200 ziemny (jednomiejscowy)300 zł350 zł
100 x 200 grobowiec (jednomiejscowy)400 zł500 zł
120 – 160 x 200 (niewymiarowy)400 zł500 zł
180 x 200 ziemny (dwumiejscowy)500 zł700 zł
180 x 200 grobowiec (dwumiejscowy)700 zł900 zł

W przypadku zaległości z opłatą:  5 lat i więcej dopłata procentowa w zależności od okresu zaległości i wymiaru grobu.

W przypadku nietypowych wymiarów grobów opłata będzie uzgadniana w Kancelarii Parafialnej.

Do uiszczenia opłaty na kolejne 20 lat wymagane jest ZAŚWIADCZENIE o dysponowanym grobie (Kto do tej pory opłacał) oraz OPIS GROBU(określenie położenia i wymiary grobu), który wykonuje Gospodarz Cmentarza (Pan Adamczyk Adam) na cmentarzu.

Wszelkie prace remontowe grobów i otoczenia uzgadniamy w Kancelarii i u Gospodarza Cmentarza.

W przypadku grobów zabytkowych wymagana jest zgoda Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Zamknij menu