Cmentarz parafialny

1. Pogrzeb należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • Akt Zgonu z USC.
  • Dokument dla administracji cmentarza z USC.
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Świętych.
  • Jeśli Osoba Zmarła pochodzi z Innej Parafii to wymagana jest zgoda od Księdza z rodzinnej parafii zmarłego.
  • Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu parafialnym należy przedstawić „Zaświadczenie o dysponowanym grobie”. Zaświadczenie jest aktualne 20 lat od daty opłaty i wystawienia.

2. Parafia ustala formę, termin i godzinę pogrzebu na cmentarzu komunalnym.

3. Do przedłużenia okresu dysponowania grobem wymagane są:

  • zaświadczenie o dysponowanym grobie
  • opis grobu od gospodarza cmentarza

 

 

„Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju z Tobą Panem, aż na wieki wieków. Amen”.

Zamknij menu