Dla pragnących wesprzeć parafię podajemy numer konta:
25 1240 4155 1111 0000 4629 7853

Ogłoszenia duszpasterskie

Z życia parafii