Bierzmowanie

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Przeciw takim /cnotom/ 
nie ma Prawa. (Ga 5,22-23) 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Dla Kandydatów do Bierzmowania podajemy terminy Spotkań w „Małych Grupach” (terminy spotkań dotyczą klas 8):

 • Poniedziałek: 16:30
 • Piątek: 19:00
 • Sobota: 10:30

Wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przynosimy do Kancelarii Parafialnej najpóźniej do 21 września (sobota). Wtedy ustala się przydział do Grupy.


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – KLASY 7
2019 / 2020


Terminy Wspólnych Spotkań  w klasie 7: 

 1. 21.10.2019. ;
 2. 15.11.2019. ;
  ( w kościele Św. Józefa, Oświęcim Zasole o 18:00 – Nawiedzenie Relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego)
  ;
 3. 12.12.2020;
 4. 20.02.2020 ;
 5. Rekolekcje Wielkopostne: 23 – 25 marzec 2020 ;
 6. 26.03.2020;
 7. 23.04.2020;
 8. 21.05.2020;
 9. 04.06.2020;

oraz Adoracje Parafialne 22 lutego 2020 i w Wielki Piątek 10 kwietnia 2020 – terminy i godziny będą przypomniane podczas Ogłoszeń.

WSZYSTKIE SPOTKANIA SĄ OBOWIĄZKOWE!!!

Przypomnienie o aktywnym, dojrzałym i odpowiedzialnym uczestnictwie w przygotowaniu i życiu religijnym: uczestnictwo w Mszach Św. Niedzielnych i Świątecznych, Nabożeństwach (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Majowe, Czerwcowe), codzienna modlitwa, lektura Pisma Św., korzystanie z Sakramentu Spowiedzi Św., katecheza szkolna, zaangażowanie parafialne i społeczne, życie rodzinne, koleżeńskie.

Wzajemna współpraca i odpowiedzialność: Rodzice – Katecheci, Księża.

PRZYGOTOWAĆ (w klasie 8): Metryka Chrzcielna, wybór Imienia Patrona, wybór Świadka, parafia zamieszkania jako miejsce do przygotowania i przyjęcia tego Sakramentu, przyjęcie zasad, regulaminu wg których dokonuje się formacja.

Kandydata OSOBIŚCIE podejmuje analizę poziomu i jakości własnego życia religijnego, duchowego, moralnego, intelektualnego oraz decyzję czy pragnie przyjąć Sakrament Ducha Świętego?  Nie ma przymusu do przyjęcia tego sakramentu.

CEL PRZYGOTOWANIA: pogłębione i osobiste spotkanie z Jezusem, dawanie o Nim Świadectwa, dojrzałość religijna, osobowa; czy potrzebny „kwitek” potwierdzający, że byłem do bierzmowania, czy „święty spokój”  bo tak chcą Rodzice?