Bierzmowanie

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Przeciw takim /cnotom/ 
nie ma Prawa. (Ga 5,22-23)

 Bierzmowanie

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA w roku duszpasterskim 2018/2019
będzie udzielany uczniom klasy III Gimnazjum oraz uczniom klasy VIII Szkoły Podstawowej.

Przygotowanie Kandydatów odbywa się podczas katechezy szkolnej, kilku wspólnych spotkań formacyjnych, jak również podczas spotkań w małych grupach z animatorami.

Kandydat/kandydatka do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 1. Systematycznie praktykuje swoją wiarę: udział we Mszy Świętej w niedzielę i święta, Spowiedź i Komunia św. w Pierwszy Piątek Miesiąca, rekolekcje, nabożeństwa,
 2. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata.
 3. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc.
 4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.
 5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniach (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony.
 6. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania.
 7. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH odbywają się raz w miesiącu, w tygodniu po Pierwszym Piątku miesiąca, według ustalonego porządku.  Terminy ogłaszane są na spotkaniach i w ogłoszeniach parafialnych.

 WSPÓLNE SPOTKANIA WSZYSTKICH KANDYDATÓW odbędą się:

 • w grudniu (17.12.2018r., o godz. 17.00),
 • w marcu (21.03.2019r., o godz. 18.00),
 • spotkanie z rodzicami – dokładny termin będzie ogłoszony,
 • bezpośrednio przed bierzmowaniem – dokładny termin będzie ogłoszony.

Termin bierzmowania: 21 maja 2019r. o godz. 17.00

 

UWAGA!!!

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS VII

Wspólne spotkania dla uczniów klas VII rozpoczną się w marcu 2019r. (dokładny termin będzie ogłoszony).

 DOROŚLI, którzy pragną przyjąć Sakrament Bierzmowania są przygotowywani indywidualnie.  Należy zgłosić się w kancelarii parafialnej.

 

 

Zamknij menu