Pierwsza Komunia św.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT OŁTARZA

Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: « A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata » (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. (ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA, Św. Jan Paweł II)

Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii. (Benedykt XVI)

Pierwsza Komunia Święta – pierwsza niedziela maja.

Całoroczne przygotowanie według ustalonego porządku.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej – w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, godz. 10.30

Zamknij menu