Wielki Piątek – Homilia

Kazanie głosi ks. Marcin Gałysa