Kazanie Pasyjne na 5. Niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie głosi ks. Maciej Dąbrowski