Kazanie Pasyjne na 4. Niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie głosi ks. Maciej Dąbrowski