Kazanie Pasyjne na 3. Niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie głosi ks. Maciej Dąbrowski