Kazanie Pasyjne na 2. Niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie głosi ks. Maciej Dąbrowski