Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi. Od najwcześniejszych lat wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. W wieku 12 lat poprosił Maryję, by powiedziała mu kim będzie w przyszłości. Jak opowiadał później swojej mamie, ukazała mu się Matka Boża trzymająca dwie korony: białą, oznaczająca czystość i czerwoną – męczeństwo. Zapytała, czy chce je otrzymać. Rajmund odpowiedział, że chce.

W 1907 roku wraz z bratem Franciszkiem pod wpływem prowadzonej w jego rodzinnej parafii misji, rozpoczął naukę w małym seminarium franciszkańskim we Lwowie.  Wyróżniał się tam spośród innych uczniów zdolnościami matematycznymi. 4 września 1910 roku rozpoczął nowicjat. Przy obłóczynach otrzymał imię zakonne Maksymilian. Jesienią 1912 roku udał się na studia do Krakowa. Przełożeni widząc jego wyjątkowe zdolności wysłali go na dalsze studia do Rzymu. Studia filozoficzne i teologiczne zakończył tam doktoratem. W wolnych chwilach oddawał się również studiom fizycznym. 1 listopada 1914 roku złożył śluby wieczyste, przybierając sobie imię Maria. Pod wpływem szeroko zakrojonej akcji antykatolickiej, której był świadkiem w Rzymie, Maksymilian założył Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae), którego celem była walka o nawrócenie schizmatyków, heretyków i masonów. Dla realizacji tego celu członkowie rycerstwa mieli oddawać się na wyłączną służbę Maryi Niepokalanej i codziennie powierzać Jej los grzeszników.  8 października 1917 roku otrzymał świecenia diakonatu, a 28 kwietnia 1918 roku święcenia kapłańskie.

W roku 1919 po siedmiu latach pobytu w Rzymie wrócił do Polski. Przełożeni przeznaczyli go na nauczyciela historii Kościoła w seminarium zakonnym w Krakowie. Zaczął werbować kleryków do Milicji Niepokalanej. Następnie do Rycerstwa zaczęli dołączać ludzie świeccy. Ze względu na rozwijająca się u niego gruźlicę, przełożeni wysłali go do Zakopanego a później do Nieszawy. Po powrocie do Krakowa otrzymał z Rzymu upragnione zatwierdzenie Milicji Niepokalanej. Było to w styczniu 1922 roku. Od tego momentu rozpoczął wydawanie miesięcznika pod tytułem „Rycerz Niepokalanej”. Następnie został przeniesiony do Grodna, gdzie również wydawał „Rycerza”, stopniowo zwiększając jego nakład. Książe Jan Drucki – Lubecki ofiarował mu 5 morgów pola w swoim majątku Teresin. W 1927 roku Maksymilian przybył tam i postawił figurę Niepokalanej. Rozpoczął budowę Niepokalanowa, zaczynając od postawienia drewnianych baraków.

Kiedy dzieło w Niepokalanowie doszło do pełni rozwoju, za zgodą generała zakonu o. Kolbe w towarzystwie czterech braci udał się do Japonii (w 1930 r.) W Nagasaki rozpoczął pracę wydawniczą, zakładając drukarnie i dom. Wydawał kolejne egzemplarze „Rycerza”, a w 1931 roku nałożył habit franciszkański pierwszemu Japończykowi.  W tym samym roku nabył dziki stok góry, na którym wybudował klasztor – japoński Niepokalanów. W 1936 roku o. Maksymilian został wybrany przełożonym Niepokalanowa w Polsce. Po sześciu latach opuszcza więc Japonię i powraca do kraju. Niepokalanów rozwija się, w 1938 roku ma nawet swoja radiostację. 12 września 1939 roku Niepokalanów dostał się pod okupację niemiecką, a 19 września aresztowano jego mieszkańców. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanej, zwolniono ich z obozu, w którym byli przetrzymywani. Ojciec Maksymilian powrócił do Niepokalanowa. Nie mógł wydawać żadnych pism, zorganizował więc nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu i otworzył warsztaty dla ludności: kuźnię, blacharnię, dział naprawy rowerów i zegarów, dział fotografii, zakład szewski i krawiecki, dział sanitarny itp.

17 lutego 1941 roku gestapo ponownie zjawiło się w Niepokalanowie i zabrało o. Kolbego wraz z czterema innymi ojcami do Warszawy.  O. Maksymiliana umieszczono na Pawiaku. 28 maja 1941 roku przewieziono go do Oświęcimia. Otrzymał numer 16670. Tam również pocieszał więźniów i zachęcał do oddania się w opiekę Niepokalanej. Pod koniec lipca 1941 roku z baraku, w którym przebywał o. Kolbe uciekł jeden z więźniów. Podczas apelu, wybrano 10 więźniów, których skazano na śmierć głodową. Był wśród nich Franciszek Gajowniczek, który, idąc, żałował swojej żony i dzieci. Wtedy z szeregu wystąpił o. Kolbe i poprosił, by to jego skazano na śmierć w miejsce Gajowniczka.

Przez dwa tygodnie przebywał w celi śmierci w bloku 11. 14 sierpnia 1914 roku hitlerowcy dobili go zastrzykiem fenolu. Była to wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ciało o. Maksymiliana zostało spalone w krematorium.

Franciszek Gajowniczek zmarł w 1995 roku w wieku 94 lat. 17 października 1971 roku Paweł VI beatyfikował o. Maksymiliana, a 10 października 1982 roku Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji.  W dniu 14 sierpnia 2018 r. został ogłoszony patronem Ziemi Oświęcimskiej. Wspomnienie liturgiczne św. Maksymiliana Marii Kolbe obchodzone jest 14 sierpnia.

Litania do św. Maksymiliana Marii Kolbe

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Święty Maksymilianie, wielki miłośniku Boga,
Święty Maksymilianie, nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask,
Święty Maksymilianie, założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Cudownego Medalika,
Święty Maksymilianie, mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, wzorze życia zakonnego,
Święty Maksymilianie, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Maksymilianie, gorliwy apostole Japonii,
Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Święty Maksymilianie, zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, ukazujący ludziom ideał życia,
Święty Maksymilianie, miłośniku modlitwy,
Święty Maksymilianie, wzorze niezachwianej ufności,
Święty Maksymilianie, pociągający ludzi dobrocią i radością,
Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia grzeszników,
Święty Maksymilianie, pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia pogan,
Święty Maksymilianie, kochający bliźnich dla Boga,
Święty Maksymilianie, miłośniku umartwienia i pokuty,
Święty Maksymilianie, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Maksymilianie, miłośniku ubóstwa i prostoty,
Święty Maksymilianie, wzorze anielskiej czystości,
Święty Maksymilianie, obrońco dobrych obyczajów,
Święty Maksymilianie, głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego,
Święty Maksymilianie, obrońco wiary świętej,
Święty Maksymilianie, apostole prasy katolickiej,
Święty Maksymilianie, apostole dobrego przykładu,
Święty Maksymilianie, wzorze znoszenia cierpień,
Święty Maksymilianie, przykładzie przebaczenia wrogom,
Święty Maksymilianie, umacniający współwięźniów na duchu,
Święty Maksymilianie, ofiarujący swe życie za rodzinę,
Święty Maksymilianie, spieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Święty Maksymilianie, męczenniku Oświęcimia,
Święty Maksymilianie, chlubo polskiej ziemi,
Święty Maksymilianie, wsławiony po całym świecie,
Święty Maksymilianie, wielki nasz orędowniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej, módl się za nami!

Nowenna do św. Maksymiliana

https://niepokalanow.pl/dziedzictwo-kolbianskie/maksymilian-kolbe/kult/maksymilian-kolbe-nowenna

Modlitwy do św. Maksymiliana

Za rodzinę

Św. Maksymilianie, po zużyciu Twoich energii
na głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom pod przewodem Maryi,
ofiarowałeś w Auschwitz Twoje życie,
aby rodzina nie została pozbawiona męża i ojca.
Przez Twoje heroiczne męczeństwo miłości naucz nas,
że rodzina jest darem,
za który warto ofiarować siebie samych.
Odkryłeś w Maryi źródło, z którego czerpałeś łaski,
aby być odważnym i wiernym uczniem Jezusa.
Pomóż nam przyjąć Ją jako naszą Matkę,
abyśmy doświadczali potęgi Jej wstawiennictwa na drodze naszego życia.
Bądź z nami, św. Maksymilianie,
i módl się w potrzebach naszej rodziny.
Amen.

Do św. Maksymiliana, męczennika miłości

Św. Maksymilianie, w beznadziejności Auschwitz
wnosiłeś miłość do życia Twoich towarzyszy obozu,
rozsiewałeś ziarna nadziei pośród rozpaczy
i dawałeś światu świadectwo, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Dopomóż mi stać się podobnym do Ciebie.
Spraw, aby wraz z Tobą, Maryją i Kościołem,
również moje życie głosiło, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Spraw, abym głodnym, uciśnionym, bezdomnym,
opuszczonym i zrozpaczonym
umiał nieść niezwyciężoną siłę miłości Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii

Święty Maksymilianie,
podziwiam w Tobie żywy znak nowości Ewangelii
i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życia.
Uczysz mnie kochać bez ograniczeń
i w ten sposób przezwyciężać niechęć do tych, którzy wyrządzają mi zło.
Uczysz mnie ufności
i przezwyciężania zniechęcenia,
które często atakuje mnie wobec trudności.
Uczysz mnie odważnego podejmowania ryzyka
przy realizacji Bożych dzieł jako narzędzie Niepokalanej
i odkrywania, że mogę znaleźć radość w ofiarowaniu siebie z miłości.
Módl się za mną, aby Maryja, nasza Matka,
uczyniła mnie wiernym świadkiem Jezusa, naszego Pana.
Amen.

Do św. Maksymiliana, misjonarza

Święty Maksymilianie,
chcemy otworzyć nasze serca na Ciebie.
abyś rozpalił je ta miłością
i tym zaangażowaniem na rzecz Królestwa,
które ożywiały całe Twoje życie,
i które kazały Ci iść po drogach świata.
Tak jak Ty, pragniemy każdego dnia
powierzać nasze życie Panu
poprzez ręce Niepokalanej,
i równocześnie powierzać się sobie nawzajem,
abyśmy wspólnie mogły “ożywiać i ożywiać się”
w tej szczególnej misji,
która została nam powierzona
i która każdego dnia wzywa nas do “zarzucenia sieci”
ufności i nadziei.
Wierzymy, że Twój ideał życia i misji
może zdobyć serca wielu młodych ludzi,
spraw, byśmy potrafiły pomóc im odkryć radość życia,
które staje się darem.
Amen

Modlitwa do św. Maksymiliana

Święty Maksymilianie Mario,
najwierniejszy naśladowco biedaczyny z Asyżu,
który rozpalony miłością Bożą przemierzyłeś życie
nieprzerwanie praktykując cnoty heroiczne
i wypełniając święte dzieła apostolatu,
skieruj swój wzrok na nas, Twoich czcicieli,
którzy powierzamy się Twemu wstawiennictwu.

Ty, który oświecony światłem Dziewicy Niepokalanej,
pociągnąłeś niezliczone dusze ku ideałom świętości,
wzywając je do każdej formy apostolatu,
by zatryumfowało dobro
i rozszerzało się Królestwo Boże,
uproś nam światło i siły do czynienia dobra
i pociągnięcia licznych dusz do miłości Chrystusa.

Ty, który w doskonałym zespoleniu z Boskim Zbawicielem, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości, że ofiarowałeś we wzniosłym świadectwie miłości, własne życie dla ocalenia życia brata – więźnia,
wybłagaj nam u Pana łaskę,
o którą żarliwie Cię prosimy…
Ożywieni tym samym zapałem miłości,
możemy także my, poprzez wiarę i czyny,
świadczyć o Chrystusie naszym braciom,
by wraz z Tobą dojść
do uświęcającego posiadania Boga w świetle chwały. Amen

Do św. Maksymiliana, wzoru świętości

O święty Maksymilianie,
wysłuchaj tej modlitwy uwielbienia i błagania,
którą ku Tobie wznoszę z unią pobożnością.
Czczę świętość Twojego życia,
wynikającą z nieugiętej wiary w tajemnicę Chrystusa,
podtrzymywaną mocną nadzieją w potęgę Jego łaski,
ożywiana przez żarliwą miłość ku Bogu i bliźniemu.
Spraw, bym mógł stale żyć w wiernym poszanowaniu
godności ludzkiej i chrześcijańskiej.

Wychwalam Twoją działalność apostolską,
w którą się zaangażowałeś z gorącym zapałem,
w celu wychowywania ludu Bożego w wierze w Jezusa Chrystusa
i czci dla Niepokalanej Matki Jego i Matki naszej, Maryi.
Spraw, bym mógł ze wszystkich moich sił
współpracować z Niepokalaną, Królowa świata i Matką Kościoła, dla przyjścia Królestwa Chrystusa pomiędzy ludzi.

Podziwiam bohaterską ofiarę.
poprzez którą oddałeś dobrowolnie swoje życie
dla ocalenia życia brata.
Spraw, bym mocno wierzył,
że wiara w Chrystusa jest jedynym zwycięstwem.
które pokonuje zło
oraz bym mógł z odwagą męczenników pracować
dla tryumfu sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.

Modlitwa do św. Maksymiliana

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu świętego Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie praktykując cnoty heroiczne i spełniające święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas, ponieważ jesteśmy twoimi czcicielami i polecamy się twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości, wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania, dla zwycięstwa dobra i dla rozszerzania Królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego, że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie, jako świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały. Amen.

Modlitwa do św. Maksymiliana

Święty Maksymilianie! Radujemy się wielką chwałą Twoją i dziękujemy Bogu za to, że tak Cię wywyższył i wsławił w obliczu świata.
Umiłowany nasz bracie! Cały naród składa Ci hołd. Serca nasze są pełne wdzięczności dla Ciebie, za Twoje oddanie się Bogu, Matce Chrystusowej i człowiekowi. Rozumiesz nasze potrzeby, pragnienia, troski i udręki. Dlatego z ufnością Ci je polecamy.
Święty Maksymilianie, patronie trudnych czasów i męczenniku miłości – módl się za nami!

Modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana

O POTRZEBNE ŁASKI

Św. Maksymilianie, który w swoim życiu odznaczałeś się heroiczną miłością, wspomóż nas swoim wstawiennictwem i uproś nam potrzebne łaski, o które prosimy.

O DAR DOBREJ MODLITWY

Św. Maksymilianie, wzorze wytrwałej modlitwy, dopomóż nam umiejętnie wykorzystać dar modlitwy dla uświęcenia własnej duszy i dusz bliźnich.

O MIŁOŚĆ

Św. Maksymilianie, który całe swoje życie
poświęciłeś Niepokalanej dla chwały Bożej i dla zbawienia ludzi,
naucz nas kochać jak najdoskonalej Jej Syna Jezusa
i każdego człowieka dla Niego.
Naucz nas przebaczać krzywdy i przykrości,
jakich doznajemy od innych na drodze naszego życia.

O PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI

Św. Maksymilianie, który wiele razy przezywałeś wewnętrzne doświadczenia i próby, ustawicznie walcząc z pokusami i słabością, dopomóż nam swoją modlitwą i dodaj odwagi swoim przykładem, abyśmy w codziennym trudzie doskonalili swoje życie w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za wierność Bożemu wezwaniu.

Myśli św. Maksymiliana Marii Kolbe

„Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy.”

„Miłość nie polega na uczuciach, chociaż i te są dobrem (przypadłość); ale na cenieniu Pana Boga ponad wszystko (Tomasz Morus). – Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady.”

„Naśladuj, co widzisz dobrego w innych.”

„Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi.”

„Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.”

„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają.”

„Upomnienie jest aktem miłości. Przyjmuj je z wdzięcznością.”

„Jeżeli zaniedbasz łaski unikania okazji do grzechu, nie otrzymasz łaski zwycięstwa.”

„Czy dawanie dobrego przykładu jest obowiązkiem? Tak! Wszyscy z otoczenia mają prawo żądać i chcą dobrego przykładu. Kto z nas inaczej postępuje, grzeszy nie tylko przeciw Panu Bogu, ale i wobec bliźnich. Popełnia więc grzechy cudze.”

„Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali – niewiele zrobimy, jeżeli nie damy dobrego przykładu.”

„Źródłem pokoju jest zdać się na wolę Bożą: robić, co jest w naszej mocy, resztę zostawić staraniu Bożej Opatrzności i zaufać jak dziecko Matce swej najlepszej.”

„Pan Bóg nie mierzy modlitwy na metry i jej wartość wcale nie zależy od ilości odmawianych różańców czy koronek. Istotę modlitwy stanowi wzniesienie myśli i duszy do Boga.”

„Modlitwą wszystko (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A Pan Bóg przez cię będzie cuda wykonywał.”

„Napoleon powiedział: by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy – modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości modlitwy zależy wszystko.”

Opracowała: Anna Lichańska

Źródło:
„Nowa encyklopedia chrześcijaństwa” – red. ks. Henryk Witczyk, wyd. Jedność 2017 r.
www.harmeze.franciszkanie.pl
www.stacja7.pl
www.niepokalanow.pl
www.sanctus.pl