Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

Jan Bosco urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Becchi, w rodzinie wieśniaków. Jego ojciec zmarł, gdy miał dwa lata. Matka sama wychowywała trzech synów. W domu panowała bieda, chłopcy wcześnie, bez żadnego wykształcenia musieli podjąć pracę zarobkową. Kiedy Jan miał 9 lat postanowił, że zostanie księdzem i będzie mówił ludziom o Bogu. Zauważył, że najwięcej ludzi gromadzą wędrowni kuglarze i cyrkowcy. Nauczył się więc sztuczek i w niedziele czy świąteczne popołudnia robił pokazy. Kiedy zebrała się spora grupa, sztuczki przeplatał modlitwami, śpiewem i powtarzaniem kazań usłyszanych rano w kościele. W 1826 roku przyjął Pierwszą Komunię Świętą. Przez pewien czas uczył się łaciny u starego księdza, a po jego śmierci rozpoczął naukę w szkole – najpierw w Castelnuovo, potem w Chieri. Cały czas pracował, aby pokryć koszty nauki. Nie porzucił swojej pasji do umilania życia innym – założył Towarzystwo Wesołości. W 1835 roku został przyjęty do seminarium duchownego w Chieri. 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał do Turynu na studia teologiczne.

Przypadkowe spotkanie z piętnastoletnim sierotą ukierunkowało jego drogę. Zaczął gromadzić ubogą i zaniedbaną młodzież w wędrowne oratorium świąteczne, dla którego w 1844 roku zdobył stałą siedzibę. Ogromne potrzeby przerastały jednak siły i możliwości ubogiego kapłana. Dlatego nieustannie apelował do społeczeństwa, umiał też uzyskać pomoc ze strony rządu.  Otoczył zaniedbaną młodzież wszechstronną opieką, nie tylko religijna, ale i życiową: szukał dla nich pracy, organizował naukę, rozrywkę, mieszkanie. Wkrótce oratoria przekształciły się w szkoły elementarne, zawodowe, internaty. Taki model opieki nad młodzieżą szybko zdobywał popularność. Powstawały nowe placówki w innych miastach. W celu ich prowadzenia założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów i zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt – salezjanki.

Jan Bosco opracował bardzo nowatorski system wychowawczy – „system uprzedzający”: chrześcijański wychowawca musi podchodzić do wychowanka z miłością pasterską, łączącą rozum, religię i dobroć. W zakładach salezjańskich nie można było stosować kar cielesnych. Św. Jan kładł wielki nacisk na uczenie młodzieży godziwej rozrywki, propagował sport, który uczył współpracy i koleżeńskiej solidarności. Zachęcał do zajęć teatralnych i muzyki. Upowszechniał literaturę katolicką, założył własne wydawnictwo. W 1877 roku zaczął wydawać miesięcznik: „Biuletyn Salezjański”.

Jan Bosco zmarł w Turynie 31 stycznia 1888 roku. Kanonizowany został w 1934 roku. W dniu 15 sierpnia 2013 r. w czasie peregrynacji relikwii  u księży salezjanów w Oświęcimiu, św. Jan Bosko został patronem miasta Oświęcim. Kościół wspomina go 31 stycznia.

Modlitwa do św. Jana Bosko 

Święty Janie Bosko,
Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
posłuszny darom Ducha i otwarty na rzeczywistość swoich czasów
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i troskliwości Boga.

Bądź nam przewodnikiem
na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.

Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie,
które otrzymaliśmy od Boga,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
w tworzeniu cywilizacji miłości.

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości
w jak najgłębszym przeżywaniu życia chrześcijańskiego
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z Tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie.
Amen.

(ks. Pascual Chávez Villanueva, przełożony generalny salezjanów)

Modlitwa do św. Jana Bosko 

Księże Bosko,
od najmłodszych lat z wiarą odpowiadałeś na Boży głos,
każdego dnia coraz bardziej poznając swoje powołanie
oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele.
Chociaż nie obce były Ci trud i przeciwności,
zawsze z dobrocią i życzliwością
podchodziłeś do każdego człowieka,

Uproś nam u Ojca w niebie
łaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień.
Pragniemy, tak jak Ty, nasze życie powierzać Stwórcy.
Wierzymy, że w Jego dłoniach,
doskonałego Garncarza,
nasz wysiłek i zaangażowanie nabiorą pięknych
i niepowtarzalnych kształtów
na Jego chwałę i dla pożytku człowieka.
Prowadź nas drogami twojego Mistrza,
naszego Dobrego Pasterza,
abyśmy i my potrafili odnaleźć nasze powołanie
we wspólnocie Kościoła
i mogli razem uczestniczyć w Uczcie Zbawiciela
na końcu czasów. Amen.

Litania do św. Jana Bosko

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży,
Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki,
Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,
Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży,
Niezrównany Uczniu Dziewicy najmądrzejszej w sztuce wychowania,
Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,
Przewodniku święty młodzieży,
Wzorze wychowawców i nauczycieli,
Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży,
Ojcze sierot i opuszczonych,
Kapłanie według Serca Bożego,
Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych,
Gorejący Głosicielu Ewangelii,
Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej,
Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu,
Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki,
Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,
Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty,
Apostole częstej Komunii świętej,
Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,
Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem,
Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych,
Przewodniku apostolatu świeckich,
Wybitny Cudotwórco i Proroku,
Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Niezrównany Doradco i Pocieszycielu,
Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży,
Potężny Orędowniku u tronu Boga,

Módl się za nami, święty Janie Bosko.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Jana Bosco 

https://misjesalezjanie.pl/nowenna-sw-jana-bosko/

Myśli św. Jana Bosco:

„Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.”

„Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia.”

„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.”

„Szatan boi się ludzi radosnych.”

„Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.”

„O bliźnim trzeba mówić dobrze albo milczeć.”

„Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.”

„Odpoczniemy w niebie.”

„Smutny święty to żaden święty.”

„Wychowanie jest sprawą serca.”

Opracowała: Anna Lichańska

Źródło:
„Poczet świętych i błogosławionych” – Bożena Mazur, wyd. Publicat
www.bosco.pl
www.misjesalezjanie.pl
www.deon.pl