Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

Andrzej Bobola urodził się 29 lub 30 listopada w 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka w rodzinie szlacheckiej herbu Leliwa. W latach 1606 – 1611 był uczniem w szkole jezuickiej w Braniewie. W 1611 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie. Śluby zakonne złożył 31 lipca 1613 r. W latach 1613 – 1622 studiował filozofię oraz teologię w Akademii Wileńskiej, a także odbywał praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich w Braniewie i Pułtusku. 12 marca 1922 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez rok był rektorem kościoła w Nieświeżu, gdzie wspólnie z księciem Albrychtem Stanisławem Radziwiłłem dążył do uroczystego uznania w ślubowaniach przez Króla Polski, Matki Bożej: Królową Polski, co zostało spełnione we Lwowie 1 kwietnia 1656 r.

Okres pracy duszpasterskiej:

 • 1626 – 1630 – został kaznodzieją i spowiednikiem w kościele św. Kazimierza w Wilnie, od 1626 roku pełnił funkcję rektora tego kościoła, a od 1628 doradcy prepozyta,
 • 1630 – 2 czerwca złożył profesję czterech ślubów zakonnych w kościele św. Kazimierza w Wilnie,
 • 1630 – 1633 – pełnił obowiązki superiora domu zakonnego jezuitów w Bobrujsku nad Berezyną,
 • 1633 – 1636 – kierował Sodalicją Mariańską uczniów kolegium w Płocku,
 • 1636 – 1637 – był kaznodzieją w domu profesorów w Warszawie,
 • 1637 – 1638 – był prefektem kolegium jezuitów i kaznodzieją w Płocku,
 • 1638 – 1642 – był kaznodzieją oraz pełnił funkcję doradcy rektora i dyrektora szkoły humanistycznej w Łomży,
 • 1642 – 1646 – w Pińsku pracował jako kaznodzieja, kierownik nauk, moderator Sodalicji Mariańskiej i misjonarz,
 • 1646 – 1652 – w kościele św. Kazimierza w Wilnie pełnił funkcję kaznodziei, wykładowcy i misjonarza,
 • 1652 – 1657 – był kaznodzieją oraz misjonarzem w kościele św. Stanisława w Pińsku.

W zamęcie konfliktów, roznieconych przez powstanie Chmielnickiego, 16 maja 1657 r. Andrzej Bobola dostał się w ręce Kozaków, którzy wpadli do Janowa Poleskiego z zamiarem mordowania Polaków. Kozacy traktowali go jako wroga politycznego z powodu nawracania ruskiej ludności prawosławnej na katolicyzm. Z pojmanego kapłana zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano do słupa i zaczęto bić nahajami, z zamiarem, by wyrzekł się wiary. Następnie oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z nich koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę oraz zaczęli go policzkować, aż wybili mu zęby. Potem wyrywali paznokcie i zdarli skórę z górnej części jego ręki. Odwiązali go i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc, a oprawcy dodatkowo torturowali go szablami, raniąc mu palce, nogę oraz przekłuwając oko.

Na koniec zawleczono go do rzeźni miejskiej, rozłożono na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tortury wycięto mu ciało na głowie do kości, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypano sieczką oraz odcięto mu nos, uszy i wargi. Kiedy z bólu i jęku wzywał imiona Jezusa i Maryi, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język oraz grubym szydłem rzeźniczym podziurawiono mu lewy bok. Potem jego ciało szarpane konwulsjami powieszono twarzą do dołu. Katusze i straszne tortury trwały około dwóch godzin, po których uderzeniem szabli w szyję dowódca oddziału zakończył około godziny 15 jego nieludzkie męczarnie, powodując śmierć.

Odzyskane, zmasakrowane ciało Andrzeja Boboli włożono do trumny i pochowano w podziemiach pińskiego kościoła razem z ponad 40-stoma innymi jezuitami zamordowanymi w tym czasie. Zupełnie o nim zapomniano. Jednak Andrzej Bobola po kilkudziesięciu latach po śmierci upomniał się o swój kult, objawiając się kilku osobom. Znaczących objawień były trzy. Pierwsze ukazał się w Pińsku w 1702 r., gdzie prosił o odnalezienie trumny. Trumnę odnaleziono z ciałem zachowanym od rozkładu, co później miało też znaczenie w późniejszej beatyfikacji, która miała miejsce 30 października 1853 r. w Rzymie. Za odnalezienie trumny miasto zostało uratowane przed najazdem ze strony protestanckich Szwedów. Drugie objawienie miało miejsce w Wilnie w 1819 r., gdzie przekazał trzy proroctwa o. Alojzemu Korzeniowskiemu, dominikaninowi dotyczące Polski:

 • powiedź Polakom, że gdy skończy się wielka wojna znowu będą na mapach świata
 • nadejdą czasy, że będę patronem Polski
 • gdy będę jej głównym patronem, Polska będzie pełna rozkwitu.

Trzecie objawienie miało miejsce w 1987 r. Strachocinie, gdzie Andrzej Bobola prosił, aby zaczęto go czcić. Po tym wydarzeniu w starochińskim sanktuarium wprowadzono relikwie świętego i umieszczono w wybudowanym ku jego czci ołtarzu.

Zmumifikowane naturalne zwłoki Boboli przez długie lata otaczane były czcią w kościele parafialnym w Połocku. W 1922 r. uzbrojeni bolszewicy zabrali ciało i zawieźli je do Moskwy. Ukryto je w magazynie gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. “Wykupili” je dyplomaci watykańscy w zamian za dostawy zboża dla głodujących Rosjan.

Po “Cudzie nad Wisłą”, do którego bł. Andrzej Bobola się również przyczynił rozpoczęto starania o kanonizację. Zabiegał o nią sam Józef Piłsudski. Aktu tego dokonał Pius XI 17 kwietnia 1938 r., a 8 czerwca 1938 r. rozpoczął się triumfalny powrót męczennika z Rzymu do Polski. Tłumy ludzi witały Świętego na trasie przejazdu specjalnego pociągu i w kościołach Lubiany, Budapesztu, Bratysławy, Ostrawy a zwłaszcza w polskich miastach – Dziedzicach, Oświęcimiu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Kaliszu, Łodzi i Warszawie (film poniżej).

Od 17 czerwca 1938 ciało św. Andrzeja Boboli znajduje się w Warszawie. 13 maja 1989 złożono je w nowo wybudowanym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, przy którym 16 maja 2007 utworzono muzeum poświęcone jego pamięci.

Sanktuarium św. Andrzeja znajduje się również w Strachocinie.

Od 16 maja 2002 św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Polski. Jego wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień 16 maja.

Andrzej Bobola przez gorliwą pracę nad sobą, w której przyświecały mu Chrystusowe słowa o zaparciu się samego siebie i wzięcia krzyża dnia codziennego (por. Łk 9,23), doszedł do niezwykle głębokiego stopnia zjednoczenia z Chrystusem. W ten sposób Jego duchowość przyjęła chrystocentryczny charakter. Można w niej dostrzec trzy charakterystyczne cechy, które specyfikują duchowość Andrzeja Boboli:

 • bezgraniczna wierność kapłańskiemu powołaniu – od chwili święceń kapłańskich z oddaniem pełnił kapłańską służbę, kierując się w niej wyłącznie miłością do Chrystusa,
 • żarliwa troska o zbawienie ludzi – wyrażała się ona w ofiarnie spełnianych posługach kapłańskich i pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa,
 • otwartość na dialog z ludźmi różnych wyznań, światopoglądu religijnego i pozycji społecznej –  podejmował rozmaite działania na rzecz budowania jedności Kościoła, wykazując tym samym ekumeniczną wrażliwość.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI:

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Święty Andrzeju Bobolo, wypraszaj nam u Boga łaskę heroicznej wiary, abyśmy byli wierni codziennej modlitwie, nigdy się nie zniechęcali, bezgranicznie ufali Bożemu miłosierdziu i natychmiast podnosili się z każdego ciężkiego grzechu, przystępując do sakramentu pokuty. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają na walkę z Bogiem, wypraszaj łaskę nawrócenia. Daj opamiętanie uzależnionym od narkotyków, alkoholu czy pornografii, którzy poniżają w sobie godność człowieka, zadają wielkie cierpienie Jezusowi i marnują wspólne dobro Narodu. Matkom i ojcom przypomnij o odpowiedzialności za dar rodzicielstwa, aby z radością przyjmowali dzieci, które Bóg powołał do istnienia, i aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie. Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które oddaje ludzi w straszną niewolę szatana, odbiera Narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, ażeby z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i na świecie – przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów oraz uszanowanie praw każdego człowieka. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują ją do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

MODLITWA ZA SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA NASZE RODZINY

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twój patronat nad Ojczyzną zaczyna się w nas od rodziny, w której przyszliśmy na świat. Oręduj za nami u Boga, byśmy umieli dziękować za naszą najbliższą rodzinę, dziadków, rodziców i rodzeństwo. Niechaj dobro, które im zawdzięczamy, pomnaża się za Twoim wstawiennictwem w miłości wzajemnej i jedności przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA O DOBRĄ PRACĘ

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! W Twojej posłudze kapłańskiej byłeś gorliwym pracownikiem trudzącym się w Bożej winnicy. Swą pracę pojmowałeś jako służbę dla wspólnego dobra. Twój przykład uczy nas uznania wartości pracy w spełnieniu powołania całego naszego życia. Wspieraj nas w odkrywaniu zajęcia, jakiego Bóg od nas oczekuje, byśmy dzięki niemu służyli wzrastaniu dobra w świecie w postawie służby i miłości. Prosimy Cię o to przez Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem w jedności Ducha Świętego króluje teraz i na wieki. Amen.

MODLITWA O POMOC W NAUCE

Święty Andrzeju Bobolo! Twój przykład poucza nas, że nieustannie mamy wzrastać w postawie uczniów Jezusa Chrystusa. W ślad za Nim czyniłeś postępy w mądrości i łasce w latach Twojej nauki u Boga i u ludzi. Prosimy Cię jako naszego Patrona o pomoc w zadanej nam nauce, byśmy zdobywali nie tylko wiedzę, lecz i mądrość otwierającą serce na Bożą wizję świata i ludzi. Naucz nas odnajdywać pomoc dzięki wytrwałej modlitwie do Ojca przez Jezusa w świetle Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

MODLITWA O POMOC W OKREŚLONEJ TRUDNOŚCI

Andrzeju Bobolo! Na drodze swojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem. Oto staję wobec trudności, która przekracza moje siły… (wypowiedz ją). Wspieraj mnie swym orędownictwem, abym przez cierpliwą modlitwę znalazł pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwał aż do rozwiązania trudności ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św. Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej modlitw oraz nowenny do św. Andrzeja Boboli,
a także możliwość złożenia intencji za jego wstawiennictwem można znaleźć na stronie:
www.swietyandrzejbobola.pl

POWRÓT RELIKWII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI DO POLSKI W 1938 r.:

CYTATY:

„Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się.”

„Będę wam pomagał…. Ludzie nie dość gorąco i nie tak jak trzeba zwracają się do mnie. Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu… Powiedz ludziom, że grożą im straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia. Możesz mnie zawsze prosić, a wysłucham cię.”

/św. Andrzej Bobola w objawieniu do Fulli Horak/


Opracowała: Anna Bartula

Źródło:
www.poznan-jezuici.pl
www.strachocina.przemyska.pl
pl.wikipedia.pl
www.swietyandrzejbobola.pl