Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

SIOSTRA M. STELLA I JEJ DZIESIĘĆ TOWARZYSZEK

BŁ. SIOSTRA IMELDA ŻAK
BŁ. SIOSTRA IMELDA ŻAK

11 Męczennic z Nowogródka – polskie siostry zakonne, nazaretanki, męczenniczki okresu II wojny światowej. Historia sióstr rozpoczyna się 4 września 1929 r., kiedy dwie pierwsze siostry przybyły do Nowogródka, potem dołączyły kolejne. Swoją pomoc rozpoczęły od prowadzenia dla dziewcząt zajęć nauki szycia. Wkrótce zaczęły uczyć religii i udzielać korepetycji z francuskiego. Mieszkańcy Nowogródka, którzy początkowo byli negatywnie nastawieni do sióstr, z czasem zaakceptowali i pokochali siostry. Nazaretanki zajmowały się również kościołem parafialnym nazywanym Farą. Życie sióstr skupiało się wokół modlitwy, troski o kościół, nauczanie religii i prowadzenia szkoły dla tamtejszych dzieci, oraz na radosnym przeżywaniu życia wspólnotowego. Druga wojna światowa zmieniła jednak wszystko. Nowogródek był najpierw pod okupacją radziecką, a następnie niemiecką. Podczas pierwszej okupacji odebrano siostrom szkołę, zniknęły habity. Siostry zostały zmuszone do opuszczenia klasztoru i zamieszkania w domach parafian. Spotykały się jedynie na Mszy Świętej i nabożeństwach w Farze. Kiedy po dwóch latach w lipcu 1941 r. Nowogródek przeszedł pod okupację niemiecką, zachęcono siostry do powrotu do klasztoru i włożeniu habitów. Siostry musiały podejmować różne prace, aby się utrzymać. W odpowiedzi na akcje oddziałów partyzanckich na terenie Nowogródczyzny od lipca 1942 r. następowały liczne aresztowania i egzekucje wśród ludności polskiej. Ostatnia fala aresztowań nastąpiła w nocy z 17 na 18 lipca 1943 r., kiedy to z zamiarem rozstrzelania oddziały gestapo zatrzymały około 120 osób – ojców i członków rodzin z Nowogródka. Kobiety przyszły do sióstr, błagając, by modliły się o uwolnienie ich bliskich. Pełniąca obowiązki przełożonej domu zakonnego nazaretanek – S. Maria Stella w imieniu całej 12-osobowej wspólnoty domu złożyła Bogu ofiarę w zamian za uratowanie życia aresztowanym. Po kilku dniach w porozumieniu z siostrami rozszerzyła jeszcze tą ofiarę, aby ratować przed rozstrzelaniem jedynego kapłana w okolicy ks. Aleksandra Zienkiewicza. W niedzielę, 1 sierpnia 1943 r., po spędzeniu nocy w piwnicy komisariatu 11 sióstr zostało wywiezionych do pobliskiego lasu. Były to:

 • s. Maria Stella od Najświętszego Sakramentu – Adela Mardosewicz, lat 55, pochodząca z okolic Pińska;
 • s. Maria Imelda od Jezusa Hostii – Jadwiga Żak, lat 51, z Oświęcimia;
 • s. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi – Anna Kukołowicz, lat 51, z Wileńszczyzny;
 • s. Maria Daniela od Jezusa i Maryi Niepokalanej – Eleonora Jóźwik, lat 48, z Podlasia;
 • s. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu – Józefa Chrobot, lat 47, z ziemi wieluńskiej;
 • s. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej – Julia Rapiej, lat 43, z okolic Grodna;
 • s. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego – Helena Cierpka, lat 43, z woj. poznańskiego;
 • s. Maria Felicyta – Paulina Borowik, lat 37, z Podlasia;
 • s. Maria Heliodora – Leokadia Matuszewska, lat 37, z Pomorza;
 • s. Maria Kanizja – Eugenia Mackiewicz, lat 39, z Suwałk;
 • s. Maria Boromea – Weronika Narmontowicz, lat 27, z okolic Grodna.

Tam je rozstrzelano i wrzucono do wspólnego grobu. Bóg przyjął ich ofiarę – mężczyźni ocaleli. Ocalał również ksiądz Zenkiewicz i dzięki jego zabiegom doczesne szczątki sióstr w 1945 r. ekshumowano i przeniesiono do wspólnej mogiły przy Farze, którą opiekowała się aż do swojej śmierci uratowana dwunasta s. Małgorzata Banaś. Siostry zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II 5 marca 2000 r. Ich wspomnienie liturgiczne obchodzimy 4 września.

BŁOGOSŁAWIONA Z OŚWIĘCIMIA – jedną z 11 błogosławionych męczennic z Nowogródka była s. Maria Imelda od Jezusa Hostii. Urodziła się w Oświęcimiu 29 grudnia 1892 r. w domu przy ul. Wysokiej. Była trzecią córką Józefa i Karoliny Żak, którzy przybyli do Oświęcimia z Radzionkowa. Podczas chrztu 8 stycznia 1892 r. w kościele Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu nadano jej imiona Jadwiga Karolina. W 1911 r. wstąpiła do zgromadzenia, nowicjat odbyła w Albano k/Rzymu. W czasie obłóczyn otrzymała imię Maria Imelda. Po powrocie na ziemie polskie kolejno pracowała we Lwowie, w Warszawie, Stryju i w Grodnie oraz w Łukowie. W latach 1920 – 1922, kiedy przebywała w Rzymie złożyła śluby wieczyste, przyjmując tajemnice życia duchowego od Jezusa Hostii. Pracowała w szkołach prowadzonych przez nazaretanki jako wychowawczyni i nauczycielka w szkole powszechnej i w gimnazjum. Była także zakrystianką. Do Nowogródka przybyła 1936, do zamknięcia szkół przez okupantów sowieckich w październiku 1939 była nauczycielką, a później – zakrystianką i opiekunką ministrantów przy kościele farnym. Jako jedyna z sióstr w czasie okupacji nie zdjęła habitu. Na słowa przestrogi miała odpowiedzieć: “Nie mam nic do stracenia. Prędzej połączę się z Jezusem na wieki”. W pozostawionych zapiskach błogosławionej siostry Marii Imeldy czytamy:

“Spraw Panie, by moja modlitwa była jak ciężki kamień sięgający dna boskiej głębi, a na powierzchni wód zataczała coraz szersze kręgi.”

Modlitwa o otrzymanie łask za wstawiennictwem błogosławionych Męczennic z Nowogródka

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.

Modlitwa o otrzymanie łask przez wstawiennictwo Błogosławionych

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci… Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa naszego Pana. Amen.

Litania do Siostry Stelli i 10. Towarzyszek Nazaretanek MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

Kyrie, elejson!, Chryste, elejson!, Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas!, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Królowo Dziewic, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami
Matko Boża Nowogródzka, módl się za nami
Błogosławiona Mario od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Stello z 10. Towarzyszkami, módl się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wzorujące swoje życie na Najświętszej Rodzinie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, ukryte i ciche Służebnice Pańskie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pokorne w służbie Bogu i ludziom, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, apostołki Królestwa Chrystusa Króla, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, oddane nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pełniące posługę w nowogródzkiej farze, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, żyjące w poświęceniu i siostrzanej miłości, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, czerpiące z Eucharystii ducha jedności i ofiary, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, obdarzone i uświęcone łaską męczeństwa, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, krwią pieczętujące nazaretański charyzmat służby rodzinie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wywyższone daniną ofiary z życia za rodziny i kapłana, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wiarą zjednoczone w życiu i męczeństwie, módlcie się za nami
Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, dające świadectwo największej miłości, która oddaje życie, módlcie się za nami
Błogosławiona Siostro Stello, cała dla innych, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Imeldo, na modlitwie zatopiona w Bogu, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Rajmundo, wierna regule i oddana Zgromadzeniu, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Danielo, wielkiego i służebnego serca, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Kanuto, idąca za wolą Boga, zwiastującą czerwoną sukienkę męczeństwa, módl się za nami
Błogosławiona  Siostro Sergio, zawsze uśmiechnięta, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Gwidono, żyjąca pracowicie i ofiarnie, „bo tak trzeba”, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Felicyto, ukryta w cieniu Krzyża, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Heliodoro, żywy świadku wiary, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Kanizjo, miłująca Jezusa Eucharystycznego i duszę dziecka, módl się za nami
Błogosławiona Siostro Boromeo, wierna łasce powołania, módl się za nami

P. Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, których męczeńska ofiara stanowi cenne dziedzictwo Kościoła Chrystusowego i Zgromadzenia

W. Módlcie się za nami

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, założył Kościół na fundamencie Męczenników, aby nieustannie głosił Twoją chwałę, prosimy, daj nam wytrwać w wierze której wyznawanie jest nasza chlubą. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Litania do Sióstr Męczennic

Kyrie eleison, Christe eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Maryjo Niepokalana, wzorze Nazaretanek,
Św. Józefie opiekunie Nazaretu
Bł. Matko Mario Franciszko,
Siostro Stello, pierwsza męczennico, ofiaro za Kościół i Ojca świętego,
Siostro Imeldo, palmą męczeństwa przyozdobiona,
Siostro Kanizjo, niestrudzona katechetko,
Siostro Rajmundo, wierna aż do śmierci,Siostro Danielo, całkowicie Bogu oddana,
Siostro Kanuto, z Sercem Jezusa zjednoczona,
Siostro Sergio, cicha i pełna miłości,
Siostro Gwidono, z Jezusem ukrzyżowana,
Siostro Felicyto, w cierpieniu szczęśliwa,
Siostro Heliodoro, lilio Boskiego Oblubieńca,
Siostro Boromeo, czcicielko Najświętszej Rodziny,
Błogosławione Siostry, Męczennice Nowogródzkie, ofiary miłości za braci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, pełen miłości i miłosierdzia, Tyś nie oszczędził swojego Syna, Jezusa, lecz przez wzgląd na nas wydałeś Go na mękę. Dał On dowód swej miłości, oddając za nas swe życie. Idąc za wzorem Jezusa, Jedenaście Błogosławionych Sióstr z Nowogródka złożyło całkowitą ofiarę z siebie za braci i weszło do radości życia wiecznego. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się na nowo wiara. Dając za wzór tych jedenaście Sióstr, pomóż nam je naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości przez naszą wierność nauce Chrystusa, tak byśmy mogli kiedyś wraz z nimi cieszyć się szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku udziel nam za ich przyczyną łaski której potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Opracowała: Anna Bartula

Źródło:
www.nazaretanki.org
pl.wikipedia.org
www.zbawiciel.ostroleka.pl
pl.nazarethfamily.org
www.diecezja.bielsko.pl