EWANGELIA I KAZANIE – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kazanie głosi ks. Edward Mazgaj