EWANGELIA I KAZANIE Z WIGILII PASCHALNEJ

Kazanie głosi ks. Janusz Pałka