EWANGELIA I KAZANIE – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kazanie głosi ks. Janusz Pałka