Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

Penitencjaria Apostolska

Penitencjaria Apostolska opublikowała dwa ważne dokumenty dotyczące sytuacji osób dotkniętych koronawirusem. Jeden z nich to dekret pozwalający chorym na COVID-19 uzyskać odpust zupełny, drugi – Nota regulująca kwestie dostępu do spowiedzi sakramentalnej. W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy: 

Udziela się odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, pozostającym w reżimie kwarantanny, w zakładach leczniczych czy we własnych domach pod nadzorem służb sanitarnych jeśli z duszą wolną od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki komunikacji z celebracją Mszy świętej, nabożeństwem Różańca, Drogi Krzyżowej czy z innymi formami pobożności, albo jeśli przynajmniej odmówią Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz modlitwę do Błogosławionej Dziewicy Maryi, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i w miłości do braci, z chęcią wypełnienia zwykłych warunków odpustu (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca świętego) jak tylko będzie to możliwe”.

Tym samym odpustem są także objęci „pracownicy służby zdrowia, członkowie rodziny i ci, którzy na wzór Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się pacjentami zakażonymi koronawirusem, zgodnie ze słowami Boskiego Odkupiciela: «Nikt nie ma miłości większej niż ta: oddać życie przyjaciół swoich»(J 15, 13)”.

Co więcej, Penitencjaria chce objąć także możliwością odpustu zupełnego wszystkich wiernych, którzy „modlą się o zanik epidemii, ulgę w cierpieniu dla tych co chorują oraz życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”, na Różańcu, odprawiając Drogę Krzyżową, uczestnicząc w Adoracji Eucharystycznej, przez pół godziny czytając Pismo Św. albo adorując Najświętszy Sakrament, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Drugi dokument opublikowany dzisiaj to Nota regulująca kwestie spowiedzi w czasie epidemii koronawirusa. Odnosi się ona do powagi obecnych okoliczności szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych infekcją pandemiczną. Do czasu powrotu sytuacji do normalności Nota przypomina, że biskupi diecezji najbardziej cierpiących z powodu pandemii, mają możliwość udzielenia zgody na spowiedź generalną, czyli rozgrzeszenie bez konieczności wyznania grzechów ze strony penitenta. Wymienia tu m.in. sytuację udzielania rozgrzeszenia dla pacjentów szpitala zakaźnego, izolowanych od wszystkich. Tę kwestię reguluje już sam Katechizm Kościoła Katolickiego, przypominając, że po udzielonej w takim niebezpieczeństwie spowiedzi generalnej, wierny powinien w dogodnych okolicznościach przystąpić ponownie do spowiedzi indywidualnej.

Przypomina też, że biskupi diecezjalni powinni przekazać kapłanom i penitentom uwagi dotyczące bezpiecznej celebracji spowiedzi indywidualnej, takiej jak spowiedź poza konfesjonałem, w miejscu dobrze wentylowanym, przyjęcie odpowiedniej odległości, używanie maseczek ochronnych, bez uszczerbku dla absolutnej uwagi poświęconej ochronie pieczęci sakramentalnej i niezbędnej dyskrecji.