Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

NOWE ZASADY EPIDEMICZNE – od 17 października 2020r.

W STREFIE CZERWONEJ – powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki, żywiecki.

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

  1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
  2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
  3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
  4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
  5. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościoła, w Ogłoszeniach i na stronie internetowej parafii: w kościele – 85 Osób, w kaplicy w Dworach – 38 Osób
  6. Wszyscy obecni w kościele i kaplicy – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust maseczką: asysta liturgiczna, uczestnicy pogrzebów, ślubów, chrztów lub innych uroczystości kościelnych;
  7. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Najpierw przyjmują Komunię Świętą na rękę, a następnie do ust. Prosimy o zachowanie tej kolejności.
  8. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej do kaplicy cmentarnej;
  9. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);
  10. Uroczystość Wszystkich Świętych: Prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, oraz zrezygnować z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy Mszy św. i  procesji na cmentarzu. Nabożeństwo za Zmarłych będzie w kościele po Mszy Św. o 14:00 (1 listopada) i po Mszy Św. o 10:00 (2 listopada), z zachowaniem obowiązujących przepisów;