Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

INFORMACJE dla KANDYDATÓW do SEMINARIUM

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
ul. Podzamcze 8, 31- 003 Kraków,

tel.: 12/422 90 92; 12/421 62 22

KANDYDACI na Pierwszy Rok winni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku – Białej (Ul. Żeromskiego 5a) i złożyć następujące dokumenty:

  • Własnoręcznie napisane Podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
  • Życiorys,
  • Świadectwo Maturalne (oryginał),
  • Świadectwo ukończenia Szkoły Średniej,
  • Aktualną Metrykę Chrztu Świętego z adnotacją o przyjętym Sakramencie Bierzmowania (ewentualne osobne świadectwo Bierzmowania),
  • Opinię Księdza Proboszcza,
  • Opinię Katechety,
  • Świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa Rodziców,
  • Świadectwo zdrowia,
  • 6 fotografii.

Ponadto Kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania: z Księdzem Biskupem Ordynariuszem (w umówionym wcześniej terminie) oraz z Księdzem Wicerektorem i Ojcem Duchownym (w terminie wyznaczonym).