Poświęcenie pokarmów

Babice

fot. Dariusz Bartula

Broszkowice

fot. Andrzej Brania