Wielki Czwartek – ewangelia oraz kazanie

Kazanie głosi ks. Edward Mazgaj