Kazanie Pasyjne – Niedziela Palmowa

Kazanie głosi ks. Maciej Dąbrowski