Kazanie Pasyjne na 1. Niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie głosi ks. Maciej Dąbrowski