Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 23.01.2022R.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA

DZISIAJ:

  • Przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego.
  • W kościele o 16:00 Msza Święta z Błogosławieństwem Kolędowym dla Mieszkańców Miasta: Ulice Arciszewskiego, Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego oraz Ulice przyległe.
  • Różaniec z czytaniem Wypominków Zmarłych o 17:30.
  • Z powodu problemów zdrowotnych Zespołu Śpiewaczego „DWORZANIE”, nie odbędzie się zapowiadany koncert kolęd. W imieniu „DWORZAN” przepraszamy.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA:

  • W poniedziałek, 24 stycznia – wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
  • We wtorek, 25 stycznia – Święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła,
  • W środę, 26 stycznia – wspomnienie Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa.
  • W piątek, 28 stycznia – wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

W piątek, 21 stycznia BR w godzinach popołudniowych zmarła Siostra Jadwiga, ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, Serafitka, wieloletnia Zakrystianka w naszym kościele. „Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”.

Pogrzeb Siostry odbędzie się w kościele Sióstr Serafitek, we wtorek 25 stycznia: o 11:30 Msza Św. pogrzebowa, a następnie kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny.

Na ręce Siostry Prowincjalnej i Przełożonej składamy wyrazy współczucia, a także serdeczne podziękowanie za Ofiarną służbę Siostry Jadwigi dla naszej Parafii i kościoła: „Bóg zapłać!”

Wyrażamy słowa podziękowania za Ofiary złożone na ogrzewanie i prąd. Jest to kwota 7763 zł. „Bóg zapłać”.

Biskup Diecezji Bielsko – Żywieckiej, Roman Pindel, ogłosił Dekret, w którym postanawia, że kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich zakończy się 14 lutego 2022 roku, a do dnia 13 marca 2022 roku należy przeprowadzić wybory i ukonstytuować Parafialną Radę Duszpasterską w nowym składzie.

Do niedzieli 20 lutego BR prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej Kandydatów z odpowiednią rekomendacją z każdego rejonu naszej Parafii: Babice, Broszkowice, Osiedle Błonie, Miasto, Kruki, Dwory. Warunki jakie są stawiane Kandydatom wraz ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej są ogłoszone na Stronie Internetowej oraz w Gablotce. Kandydat winien wyrazić pisemna zgodę wg Załącznika nr 3.

Wybory odbędą się w niedzielę 6 marca 2022 r. w salce katechetycznej po Mszach Świętych.

W czwartek, 27 stycznia przypadają obchody 77 Rocznicy Oswobodzenia KL Auschwitz – Birkenau i Miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec Hitlerowskich. W modlitwie pamiętajmy o pomordowanych, a sercami naszymi niech rządzi pokój.

Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

GŁOS ŚWIĘTYCH: „Pobożność, jeżeli jest prawdziwa i szczera, niczego nie rujnuje, ale wszystko udoskonala i dopełnia. … Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości” Św. Franciszek Salezy