Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14.02.2021R.

6 NIEDZIELA ZWYKŁA

DZISIAJ

 • Podczas składki niedzielnej zbierana jest składka „Inwestycyjna”. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
 • Rozpoczynamy NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE.

Na poszczególne godziny popołudniowej adoracji zapraszamy:

  • od 13:00 do 14:00 – Parafianie ze Starego Miasta, z Osiedla Arciszewskiego i z Osiedla Błonie,
  • od 14:00 do 15:00 – Parafianie z Broszkowic,
  • od 15:00 do 16:00 – Parafianie z Babic,
  • od 16:00 do 17:00 – Parafianie z Dworów,
  • od 17:00 do 17:30ŻYWE RÓŻE RÓŻAŃCOWE,
  • o 17:30 – Nabożeństwo  na zakończenie ADORACJI.

 • Rozpoczynamy 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za grzechy pijaństwa i alkoholizmu oraz podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. W Księdze Trzeźwości wystawionej na ołtarzu M. B. Nieustającej Pomocy będzie można złożyć deklarację o czasowej lub całkowitej abstynencji.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

 • W środę, 17 lutego przypada Środa Popielcowa. Wraz  z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze Św. w kościele o: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 17:00 oraz 18:00 z obrzędem posypywania głów popiołem. Jest to dzień POSTU ŚCISŁEGO (ilościowy i jakościowy), bez żadnych dyspens.    

NABOŻEŃSTWO  CZTERDZIESTOGODZINNEponiedziałek i wtorek. 

Zapraszamy na wyznaczone godziny:

 • Po Mszy Św. o 8:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
 • od 9:00 do 10:00 – Parafianie z Dworów,
 • od 10:00 do 11:00 – Parafianie z Babic i Broszkowic,
 • od 11:00 do 12:00 –  Parafianie z Osiedla Błonie, Arciszewskiego i Starego Miasta,
 • od 12:00 do 15:00 przerwa w adoracji.
 • od 15:00 do 16:00 – Żywe Róże Różańcowe,
 • od 16:00 do 16:30 – Dzieci Szkół Podstawowych,
 • od 16:30 do 17:00 – Kandydaci do Bierzmowania,
 • od 17:00 do 17:30 – Młodzież Szkół Średnich,
 • o 17:30 – Nabożeństwo na zakończenie Adoracji.

W czwartek, 18 lutego, po Mszy Św. wieczornej, zapraszamy na „SPOTKANIA Z KATECHIZMEM”, czyli Katechezę dla Dorosłych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę religijną lub przypomnieć podstawowe prawdy wiary. TEMAT KATECHEZY: „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”: Liturgia Słowa.

Zapraszamy do  udziału w NABOŻEŃSTWACH: DROGI  KRZYŻOWEJ odprawianej w piątki: o 8:30 – dla Dorosłych, o 16:30 – dla Dzieci, o 17:15 – dla Młodzieży i Dorosłych oraz GORZKICH ŻALÓW z kazaniem pasyjnym w niedziele o 17:00. Kazania Pasyjne będzie głosił Ojciec Krzysztof, gwardian z Harmęż.

W piątek, 19 lutego, modlimy się do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy Św. o 18:00 Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia, a po nim zapraszamy na „GODZINĘ DLA PANA”adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, z rozważaniem fragmentu Dzienniczka Św. Faustyny do 19:45. 

Przy Ołtarzu M. B. Nieustającej Pomocy znajduje się prasa katolicka. Zachęcamy do nabycia i lektury.

Z nauczania Św. Jana Pawła II:
„Zbawcza skuteczność ofiary urzeczywistnia się w pełni,
kiedy w Komunii przyjmujemy Ciało i Krew Pana.
Ofiara eucharystyczna sama z siebie jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas,
wierzących, z Chrystusem przez Komunię:
otrzymujemy Tego, który ofiarował się za nas, otrzymujemy Jego Ciało,
które złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew,
którą przelał «za wielu na odpuszczenie grzechów»