Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 5a
32-600 Oświęcim

Adres

33 842 28 66

Kontakt telefoniczny

BOŻONARODZENIOWE PRZESŁANIE

DRODZY PARAFIANIE!  SIOSTRY i BRACIA w CHRYSTUSIE!

Zapytajmy jak Św. Jan Chrzciciel: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać”? i z ust Jezusa słyszymy odpowiedź: „błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. (Mt)
Poprzez adwentowe oczekiwanie i czuwanie wkroczyliśmy w radość Bożego Narodzenia.

To czas, aby dostrzec „Wielkie Dzieła Boże”, aby „nie troszczyć się zbytnio”, aby odkryć Bożą obecność oraz wyrazić WDZIĘCZNOŚĆ.

Dokonując podsumowania nawiążę do pierwszego spotkania z Parafialną Radą Duszpasterską, kiedy to zacytowałem fragment z Adhortacji Jana Pawła II: O Powołaniu i Misji Świeckich w Kościele i Świecie „Christifideles Laici”:

„Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. 

Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii, czyli samą „tajemnicę” Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa. Ona bowiem, choć czasem bywa uboga w ludzi i środki, niekiedy rozproszona na rozległych obszarach, albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej „rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności”, „domem rodzinnym, braterskim i gościnnym” „wspólnotą wiernych”. Parafia wreszcie jest zbudowana na gruncie rzeczywistości teologicznej, bowiem jest ona wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. 

Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji, jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym”.

Jak to przełożyć na naszą miarę i rzeczywistość? Jak sprawić, aby życie, posługa, wiara, świadectwo kierowały nas na drogę Zbawienia?

Spotkania z Radą Duszpasterska czy Ekonomiczną są bodźcem, aby jeszcze odpowiedzialniej i mądrzej troszczyć się o Parafię w jej wymiarze Duszpasterskim i Gospodarczym. Są też podpowiedzią czego oczekują Parafianie.

Media podpowiadają, że Kościół, wiara w Boga przeżywa kryzys a nawet zapaść. Może to dostrzegamy, odczuwamy lub odchodząc ze Wspólnoty Kościoła usprawiedliwiamy się: „że to Ich wina”.

Tajemnica Bożego Narodzenia jest doskonałą okazją, aby zapytać: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać”?, aby rozwiać wątpliwości i nabrać wiatru w żagle, aby zerwać się z „Wygodnej Kanapy”, o której wspomina papież Franciszek, aby dokonać AKTUALIZACJI jak to czynimy na  urządzeniach mobilnych: komputer, laptop, smartfon, czy też dokonać resetu.

Mówiąc te słowa zapraszam WSZYSTKICH PARAFIAN: Dzieci, Młodzież, Dorosłych, Starszych, Współpracowników, Siostry Zakonne i  Kapłanów do odważnego wyznawania Wiary, Nadziei i Miłości, do podążania: „Drogą, Prawdą i Życiem” – jak określił siebie Jezus.

Przypatrzmy się naszemu POWOŁANIU: co uczyniliśmy z Łaską Chrztu Św., Komunią Św., Spowiedzią, Modlitwą, Mszą Świętą, Katechizacją, Sakramentem Małżeństwa i Kapłaństwa?

Jakie ŚWIADECTWO dajemy o chrześcijańskim życiu w rodzinach, miejscach pracy, nauki i wypoczynku? Czy NAZYWAMY grzech po imieniu i staramy się dążyć do nawrócenia i poprawy?

Czy jeszcze LICZĘ SIĘ z Chrystusem, Jego nauką, prawdami wiary, przykazaniami i zaproszeniem do Życia Wiecznego?

Niech te pytania staną się treścią rozmów przy odwiedzinach kolędowych, spotkaniach świątecznych i opłatkowych.

Gdy trzy lata temu żegnaliśmy Ks. Kanonika Jerzego Brońkę i rozpoczynałem posługę jako Administrator parafii wprowadzany przez ówczesnego Ks. Dziekana Józefa, to wspomniałem, że dobrze się dzieje, iż do Wspólnoty Parafialnej podczas tej Mszy Św. przybyło kilkoro ochrzczonych dzieci, i że ten czas rozpoczynam z patronem naszego Rocznika Św. Bratem Albertem.

Tym przesłaniem pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za Waszą wiarę, zaangażowanie, pomoc, współpracę, wyrozumiałość i ofiarność.

Na ostatnim spotkaniu Rady Duszpasterskiej, Członkowie tego gremium zobowiązali mnie do ukazania także dzieł gospodarczych i materialnych związanych z życiem i działalnością parafii.

Podali przykład Ks. Proboszcza Jerzego, który z obrazkiem kolędowym prezentował dokonane dzieła w danym roku. Odnotowane jest to w „Złotej Księdze”. 

Osobiście nie nawiązałem do tego stylu prezentowania wykonanych prac, ale wręczając przy kolędzie Obrazek z ŻYCZENIAMI wyrażam wraz z wikariuszami słowa WDZIĘCZNOŚCI za materialne i duchowe wspieranie naszych dzieł.

Pragnę poniższym podsumowaniem wskazać na zrealizowane prace. 

Są to: wymalowanie dachu kościoła, nowe rynny na kościele, wymiana okien w Domu Katechetycznym i uzupełnienie rynien, wymiana pieca CO na plebanii, odnowienie nagłośnienia kościoła (wewnątrz i na zewnątrz), zamontowanie systemu multimedialnego w kościele (projektor, ekran i monitory potrzebne do śpiewania czy prezentacji). Z tym wiąże się pomysł, aby na ekranie przypominać o wyłączeniu telefonu, a także prezentować zapominane modlitwy i Prawdy Małego Katechizmu. Wykonano też:  remont wejścia na chór i witraża Św. Andrzeja Boboli, nową ambonkę, zabezpieczenie przed gołębiami; remont kancelarii, mieszkania proboszcza i zaplecza kuchennego na plebanii. Rozpoczął się też remont wejścia i salek w Domu Katechetycznym (nowe drzwi, łazienki, instalacje). Jest to szczególnie potrzebne, gdy powstają i rozrastają się nowe Grupy Parafialne (Oaza, Schole, Ministranci, Lektorzy, Bierzmowani, Dorośli). Z tym wiąże się odpowiednie wyposażenie tych pomieszczeń. (meble, sprzęty).

Parafianie i Goście wskazują także na remont nawierzchni przy kościele i plebanii oraz estetykę otoczenia kościelnego.

Na realizację czekają prace związane z renowacją ogrodzenia cmentarnego (projekt i pozwolenia konserwatorskie  już są, trudniej z wykonawcą) oraz osuszenie fundamentów kościoła (dokumentacja, ekspertyzy, wykonawca).

Na cmentarzu zostały wycięte drzewa niebezpieczne dla ludzi i grożące uszkodzeniem grobów. W zamian nasadzono drzewa w wyznaczonym przez Miasto rejonie.

Propozycją Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej było wprowadzenie „Składki Inwestycyjnej” na  remonty. W całorocznym podsumowaniu wyszła kwota: 155040 zł. oraz 100 euro. Do tego trzeba doliczyć ofiary zapisywane w „Złotej Księdze”, a jest to suma 49270 zł. Dochodem Parafii są składki niedzielne (średnio 5 tys.) oraz opłaty za groby i użyczanie kaplic cmentarnych na pogrzeby.

To dzięki Ofiarności i Hojności Parafian można podjąć te remonty i zaplanowane prace oraz pokrycie kosztów funkcjonowania parafii: media, śmieci, pensje pracowników świeckich, potrzebne zakupy, opłaty przekazywane do Kurii w Bielsku – Białej (ok. 11 składek niedzielnych ).

Pojawił się też pomysł, aby w formie cyfrowej na Stronie Internetowej Parafii umieścić dokumentacje fotograficzną wykonanych prac, oraz niektóre w wersji papierowej umieścić w Kronice.

Oprócz wspomnianych prac, są do realizacji inne, które też wymagają nakładów finansowych i konieczności ich realizacji (remonty instalacji, awarie, odnowienie mieszkań księży, kaplic cmentarnych).

Ktoś powiedział, że sporo się dzieje, że widać zmiany i w sferze duszpasterskiej, i materialnej. „Bóg zapłać”.

Od nowego roku na wniosek Parafian ulega zmianie porządek Mszy Świętych niedzielnych i świątecznych. Potrzeba jeszcze dopracować rozkłady jazdy autobusów MZK (odpowiednie wnioski do Prezydenta).

Niech słowa Izajasza dodadzą nam odwagi i nadziei w realizacji życia parafialnego: „Odkupieni przez Pana powrócą, … ; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”. Ja życzę, aby Parafia Wniebowzięcia NMP stawała się żywą i dynamiczną Wspólnotą dążącą do Zbawienia.

Ks. Edward Mazgaj Administrator

NOWY PORZĄDEK MSZY ŚW. w NIEDZIELE i ŚWIĘTA NAKAZANE:

6:00; 7:30; 9:00; 10:30 (dla Dzieci); 12:00 (Chrzty, Roczki); 18:00.

Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Dworach: 9:30

GODZINY OTWARCIA KANCELARII:

Poniedziałek: 9:00 – 10:30 oraz 16:00 – 18:00
Wtorek: 9:00 – 10:30
Środa – NIECZYNNE
Czwartek: 9:00 – 10:30 oraz 16:00 – 18:00
Piątek: 9:00 – 10:30
Sobota: 9:00 – 10:30
W dni świąteczne kancelaria nieczynna.

STRONA INTERNETOWA PARAFII: parafiaoswiecim.pl

Maryjo Królowo Wniebowzięta – Módl się za nami