Wskazania duszpasterskie – 18 kwietnia 2020

Dnia 17 kwietnia Papież Franciszek przypomniał, że Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, gromadząca się w realnym miejscu. Czymś wyjątkowym była liturgia w Wielkim Tygodniu, w której uczestniczyliśmy wirtualnie, a Komunię Świętą przyjmowaliśmy duchowo.

My w Polsce i w naszej diecezji możemy powiedzieć, że dzięki zmianie przepisów państwowych, stopniowo poszerzamy nasze realne duszpasterstwo. Dodajmy: w miarę lokalnych możliwości, zapewne stopniowo, zachowując wszystkie rygory bezpieczeństwa, które obowiązują w okresie pandemii.

Nie zaniedbujemy naszego duszpasterzowania przez wszystkie możliwe media, zwłaszcza, że w dalszym ciągu możemy spotykać się z niektórymi grupami tylko przez Internet.

Dziękuję za wielką gorliwość w tym trudnym dla nas czasie i za szukanie nowych możliwości dotarcia do Kościoła, który gromadził się w domu. Zachęcam dziś do szukania sposobów na ożywienie naszego duszpasterstwa, na ile to będzie dziś i w następnych dniach możliwe.

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła (w tę powierzchnię wliczamy również: kruchtę, kaplice boczne, dolny kościół, prezbiterium i chór). Każdy Proboszcz/Administrator na podstawie tych danych jest zobowiązany do podania informacji, ile osób może być w kościele.

UWAGA!: Do liczby osób mogących być w kościele nie wliczają się tylko księża.

Informację o ilości wiernych w kościele należy umieścić na drzwiach kościoła, stronie internetowej parafii, gablotce i mediach społecznościowych. Na pulpicie ławek należy przykleić oznaczenia, np. kartki, wskazujące miejsca, gdzie wierni mogą usiąść, aby zachować bezpieczną odległość między sobą. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.

Pogrzeb nadal odprawiamy w uproszczonej wersji, czyli najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, a później Msza Święta żałobna w kościele. Należy pamiętać, że na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).

Od 16 kwietnia br., wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię oraz organista, o ile jest oddzielony od wiernych.

Zalecamy, aby sakrament pokuty i pojednania sprawować na prośbę wiernych, na otwartej przestrzeni wokół kościoła lub w pomieszczeniu, gdzie można zachować bezpieczną odległość. W przypadku spowiedzi w konfesjonale trzeba pamiętać o wymianie folii i częstej dezynfekcji.

Przypominamy, że termin pierwszej Komunii Świętej w naszej diecezji ustala ksiądz proboszcz z rodzicami Dzieci Pierwszokomunijnych. Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie, po powrocie dzieci do szkół oraz obowiązujące ograniczenia. Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach. Bardzo prosimy księży Proboszczów/Administratorów o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym Rodzicom.

Wszystkie terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przełożone do czasu powrotu do szkół. Prawdopodobnie dopiero po wakacjach. Bardzo prosimy księży Proboszczów/Administratorów o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym Rodzicom.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki