Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego dotyczące organizacji Szpitali Tymczasowych dla Chorych na COVID19

„Szanowni Państwo! Zachęcamy do współpracy personel medyczny i wolontariuszy posiadających uprawnienia medyczne bądź inne, istotne z punktu widzenia skompletowania zespołu szpitali tymczasowych i placówek najmocniej zaangażowanych w walkę z epidemią. Częścią tego zespołu będą lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, ale też pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii. Ale potrzebni są też ludzie „dobrej woli” – przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i dołączcie do drużyny #SzpitaledlaMalopolski!

Zgłoszenia prosimy przekazywać za pośrednictwem:

  • adresu mailowego: malopolskieszpitaletymczasowe@muw.pl
  • infolinii 12 210 22 19 działającej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00
  • formularza kontaktowego opublikowanego na stronie internetowej muw.pl